خانه

خانه - الو مارکتینگ چیست؟

الو مارکتینگ چیست؟

خدمات مشاوره ، زمانی موجب ارتقا توان رقابت . سودآوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناها می گردند که فرآیندهای سازمانی درقالب سیستمی یکپارچه بااستفاده روش های نوین متحول گردیده و کلیه ی سطوح پذیرای آن گردند .
به منظور پاسخگویی به این نیاز روزافزون ، و با عنایت به محدودیتهای زمانی و مکانی ؛ واحد تحقیق و توسعه ی گروه مشاوران “بازاردانایی” درجهت ارائه ی خدمات جدید به مشتریان، اقدام به خلق پلتفرمی متفاوت تحت عنوان  ” الو مارکتینگ ” نموده است که درجهت ارائه ی خدمات مشاوره بصورت غیرحضوری طراحی شده و در اختیار کاربران متقاضی این نوع تعامل قرار گرفته است .

مشاوره خدمات مشاوره ، زمانی موجب ارتقا توان رقابت . سودآوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناها می گردند که فرآیندهای سازمانی درقالب سیستمی یکپارچه بااستفاده روش های نوین متحول گردیده و کلیه ی سطوح پذیرای آن گردند .

به منظور پاسخگویی به این نیاز روزافزون . و با عنایت به محدودیتهای زمانی و مکانی ؛ واحد تحقیق و. توسعه ی گروه مشاوران “بازاردانایی” درجهت ارائه ی خدمات جدید .به مشتریان، اقدام به خلق پلتفرمی. متفاوت تحت عنوان ” الو مارکتینگ ” نموده است .

خانه

توضیحات بیشتر

خدمات الو مارکتینگ

خانه - مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

در برخی از موارد مشاوره ای که نیازی به حضور فیزیکی و رویت سازمان و اشخاص نیست . واحد تحقیق و توسعه ی گروه مشاوران بازار دانایی در جهت انتقال مطالب پکیج های مشاوره تلفنی تدارک دیده و در اختیار کاربران متقاضی این نوع تعامل قرارگرفته است .

مشاهده قیمت ها

خانه - مشاوره ویدیو کنفرانس

مشاوره از طریق ویدیو کنفرانس

با توجه به اینکه در برخی از موارد مشاوره .برای انتقال مطالب، نیاز به رویت محصول و همچنین بررسی نمودارها و آمار و ارتباط. زبان بدن وجود دارد. واحد تحقیق و توسعه ی گروه مشاوران .بازاردانایی اقدام به راه اندازی پکیج های .مشاوره آنلاین به صورت ویدیو کنفرانس کرده است .

مشاهده قیمت ها

سوالی دارید؟

ما قبلاً به سوال های شما پاسخ دادیم !