شنبه مارکتینگ چیست؟

شنبه مارکتینگ

ما در شنبه مارکتینگ قرار است هر هفته، به سوال‎های حوزه بازاریابی و فروش شما به صورت رایگان و در قالب “وبینار” پاسخ دهیم!

محتوای پاسخ شما توسط جمعی از اساتید حوزه مارکتینگ تدوین می شود.

“الومارکتینگ” مفتخر است که با داشتن کادر  علمی معتبر نیازهای مشاوره‎ای کسب و کارهای مختلف را رفع نماید.

اگر شما هم سوال یا مشکلی مرتبط با موضوعات هفتگی ما دارید ،  می توانید آنها رابرای ما ارسال کنید تا هفته بعد پاسخ شما در “شنبه مارکتینگ” بررسی شود.

اگر موفق به شرکت در جلسه آنلاین شنبه مارکتینگ نشدید، محتوای جلسه پرسش و پاسخ‎ها هر هفته در این صفحه قرار می‎گیرد که میتوانید از آن استفاده کنید.

پس درنگ نکنید !

قرار ما شنبه ها ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ !

مشاوره . خدمات مشاوره ، زمانی موجب ارتقا توان. رقابت . سودآوری ، رضایت ذینفعان .و رفع تنگناها می گردند که فرآیندهای سازمانی. درقالب . سیستمی یکپارچه .بااستفاده روش های نوین متحول گردیده و کلیه ی سطوح پذیرای آن گردند .

به منظور پاسخگویی . به این نیاز روزافزون . و با عنایت به محدودیتهای زمانی و مکانی ؛ واحد .تحقیق و توسعه ی گروه . مشاوران “بازاردانایی” . درجهت ارائه ی خدمات جدید به مشتریان ،

اقدام به خلق پلتفرمی . متفاوت تحت عنوان ” الو مارکتینگ ” نموده است. که درجهت ارائه ی خدمات . مشاوره بصورت غیرحضوری . طراحی شده و در اختیار . کاربران متقاضی این نوع تعامل قرار گرفته است .

مشاوره ، زمانی موجب ارتقا توان رقابت .سودآوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناها می گردند که فرآیندهای سازمانی درقالب . سیستمی یکپارچه بااستفاده . روش های نوین متحول گردیده . و کلیه ی سطوح پذیرای آن گردند .

مشاوره خدمات مشاوره ، زمانی موجب ارتقا توان رقابت . سودآوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناها می گردند . که فرآیندهای .سازمانی درقالب سیستمی . یکپارچه بااستفاده .روش های نوین متحول گردیده و .کلیه ی سطوح پذیرای آن گردند .

شنبه مارکتینگ

قوانین ارسال سوال:

 سوال خود را دقیقاً مرتبط با موضوع هفته مطرح کنید؛

 سوال خود را کامل شرح دهید و از کلی گویی بپرهیزید؛

 سعی کنید سوال شما ضمن حل مشکل شخصی جنبه عمومی نیز داشته باشد؛

 سوال خود را به فارسی تایپ کنید.

 موضوع هفته آینده:

بازاریابی درون گرا و نقش آن در موفقیت سازمان

بازاریابی درون گرا و نقش آن در موفقیت سازمان

بازاریابی درون گرا و نقش آن در موفقیت سازمان

بازاریابی درون گرا و نقش آن در موفقیت سازمان

ارسال سوال شنبه مارکتینگ

  • نتیجه پرسش به ایمیل شما ارسال می شود.